МҚІА мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексіне түсіндірмелер әзірледі

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінде 2023 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша алқа отырысы өтті. Оған Президент Әкімшілігінің өкілдері, Президент жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, Агенттік жанындағы Қоғамдық кеңес, Әдеп жөніндегі комиссия, Сервистік мемлекеттік аппаратты қалыптастыру және оның қызметін бюрократиядан арылту жөніндегі Консультативтік-сараптамалық топ мүшелері қатысты.

Алқа мәжілісінде МҚІА төрағасы Дархан Жазықбай Агенттік өзінің мемлекеттік қызмет саласын бақылау функциясы аясында азаматтар мен мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғауға баса назар аударатынын атап өтті.

Осы мақсатта Агенттікпен өңірлердегі Әдеп жөніндегі кеңестердің құрамына БАҚ өкілдері мен жұртшылықтың белсенді өкілдерін тарту бойынша ауқымды жұмыс жүргізілді.

2023 жылы Әдеп жөніндегі кеңестердің 195 отырысы өткізіліп, онда 1300-ден астам өтініштер мен сұрақтар қаралды. Олардың 62% профилактикалық сипатта болды және әдептілік құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталды. Жыл қорытындысы бойынша Әдеп жөніндегі кеңестер ұсыныстарының 96% -ы орындалды, бұл аталған институт жұмысының тиімділігінің жоғары көрсеткіші саналады.

Агенттіктің үйлестіруімен өңірлерде әдеп жөніндегі уәкілдер тарапынан  ауқымды түсіндірме жұмыстары жүргізіліп 26 мыңнан астам азамат пен мемлекеттік қызметшілерге жеке консультативтік көмек көрсетілді.

Айта кету керек, 2023 жылы Агенттікпен 396 тексеру жүргізіліп, 13 мыңнан астам бұзушылық анықталды. Тексерістердің қорытындысы бойынша заңсыз актілердің күшін жою туралы 345 ұсыным және ұйғарым енгізіліп, олардың 97,9%-ы толығымен орындалды. Бақылау шараларының нәтижесі бойынша  қабылданған шешімдердің арқасында 191 азаматтың құқығы қорғалды.

Дархан Жазықбай мемлекеттік қызмет – бұл мемлекеттік қызметшілерден елдік мүддені, заңдар мен адамгершілік ұстанымдарды  жеке пайдадан биік қоюды талап ететін қоғамдық сенім екенін ескертіп, соған орай  мемлекеттік қызметшілердің әдеп қағидаттарына жоғары талаптар қойылатынын айтты.

Агенттікпен мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексіне түсіндірмелер әзірленді. Олар Кодекстің нормаларын тәжірибеде  қолдану барысында дұрыс түсінуге бағытталған.

Сондай-ақ Агенттік басшысы мемлекеттік қызметшілердің құмар ойын мекемелеріне бару фактілеріне орай қоғам тарапынан сыни пікірлер мен наразылықтар туындап жататындықтан өткен жылы Әдеп кодексіне мемлекеттік қызметшілерді құмар ойын мекемелеріне барудан тартынуға ынталандыру бойынша түзетулер енгізілгенін атап өтті.

ҚР МҚІА Баспасөз қызметі

АДГС разработаны комментарии к Этическому кодексу государственных служащих

В Агентстве по делам государственной службы провели заседание коллегии по итогам работы за 2023 год. В нем приняли участие представители Администрации Президента, Академии государственного управления, члены Общественного совета, Комиссии по этике и Консультативно-экспертной группы по вопросам формирования сервисного госаппарата и дебюрократизации его деятельности при Агентстве.

Выступая на коллегии, председатель АДГС Дархан Жазыкбай отметил, что Агентство, реализуя свои контрольные функции в сфере государственной службы основной упор делает на защиту прав граждан и государственных служащих.

В данном контексте Агентством проведена масштабная работа по привлечению в составы Советов по этике в регионах представителей СМИ и активных представителей общественности.

В 2023 году проведено 195 заседаний Советов по этике, на которых рассмотрены более 1300 вопросов. 62% из них носили профилактический характер и были направлены на предупреждение этических правонарушений. По итогам года 96% рекомендаций Советов исполнены, что является высоким показателем эффективности работы данного института.

При координации АДГС в регионах уполномоченными по этике организована обширная разъяснительная работа. В результате более 26 тысячам граждан и государственным служащим оказана персональная консультативная помощь.

Важно отметить, что в 2023 году Агентством проведено более 396 проверок, выявлены свыше 13 тысяч нарушений. По итогам проверок дано 345 рекомендаций и предписаний об отмене противоправных действий, 97,9% которых полностью реализованы. Благодаря решениям, принятым в результате контрольных мероприятий, защищены права 191 гражданина.

Дархан Жазыкбай подчеркнул, что государственная служба – это общественное доверие, требующее от госслужащих ставить верность интересам страны, законам и нравственным принципам выше личной выгоды. Поэтому к этическим принципам госслужащих предъявляются столь высокие требования.

Агентством разработаны комментарии к Этическому кодексу государственных служащих. Они нацелены на правильное понимание норм Кодекса в их практическом применении.

Также глава Агентства отметил критику и недовольства со стороны общества за посещение госслужащими игорных заведений. В связи с этим в прошлом году в Этический кодекс были внесены изменения, направленные на то, чтобы стимулировать госслужащих не посещать игорные заведения.

Пресс-служба АДГС РК

About The Author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *