Өңірлік резервке қалай түсуге болады

Ағымдағы жылдың 1 наурызынан бастап еліміздің барлық өңірлерінде, өңірлік кадр резервіне іріктеу басталады. Жобаға жас басқарушылар пулын қалыптастыру жөнінде Мемлекеттік қызмет істері Агенттігінің Шымкент қаласы бойынша Департаментінде мәлімдеді.
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шымкент қаласы бойынша Департамент басшысы Шәкір Сұлтанхан атап өткендей Өңірлік кадр резервіне алынған тұлғалар 2 жыл ішінде, сайланатын лауазымдарды қоспағанда 30 кандидат Шымкент қаласының жергілікті атқарушы органдарындағы «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымдарына орналаса алады.
Іріктеуге 35 жастан аспаған, жоғары білімді және кемінде 3 жыл еңбек өтілі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады.

Іріктеу келесі негізгі 7 салалық бағыт бойынша жүргізіледі:
1) Индустрия және өнеркәсіп;
2) Экономика және қаржы;
3) Элеуметтік сала;
4) Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және инфрақұрылым;
5) Агроөнеркәсіптік кешен және жер қатынастары;
6) Цифрландыру;
7) Экология.
Өңірлік кадр резервіне іріктеуге қатысу үшін 1 — 31 наурызы аралығында үміткерлер onir.pkrezerv.gov.kz онлайн-платформасында тіркеліп, қажетті құжаттарды жүктеп, бағытты таңдауы тиіс.
Қажетті құжаттар тізімі:
Қажетті құжаттар тізімі:
 ҚР азаматының жеке куәлігінің немесе паспортының көшірмесі;
 білім туралы құжаттардың және оларға қосымшалардың көшірмелері;
 еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 соңғы жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған іріктеу тәртібінің нысаны қосымшасы бойынша өңірлік резервке кандидаттың қызметтік тізімі;
 түрлі түсті фотосурет.

Іріктеу 4 кезеңнен тұратын болады:
• Кандидаттардың құжаттарын қабылдау;
• Заңнаманы біуге тестілеу және жеке қаситетерді бағалау;
• Уәкілеттеі орган жүргізетін құзыреттерді бағалау
• Комиссиядағы құрылымдық сұхбат.
Жеке кабинетте тіркелгеннен кейін үміткер бір ғана өңірді және бір салалық бағытты таңдауы керек. Одан кейін салалық бағыт пен өңірді өзгертуге жол берілмейді. .
Тестілеу офлайн форматта өтеді. Тесттің өзі екі блоктан тұрады – заңнаманы білу және жеке қасиеттерді бағалау.
Заңнаманы білуге тестілеу 5-9 сәуір аралығында өтеді. Жеке қасиеттерін бағалауға арналған екінші тестілеуге ең жоғары балл алған үміткерлердің 50 % ғана жіберіледі.
Құзыреттерді бағалау бойынша іріктеудің үшінші кезеңі 22 сәуірден 7 маусымға дейін Астана қаласында Мемлекеттік басқару академиясының базасында офлайн форматта өтеді.
Бұл кезең кандидаттардың мінез-құлық индикаторларының жиынтығы арқылы белгілі бір құзыреттерді (белсенділік, қызметті басқару, мәселелерді талдау және шешу, көшбасшылық, сенімділік) анықтауға әрі бағалауға бағытталған топтық және жеке жаттығуларды қамтиды. Кандидаттардың мінез-құлқын сертификатталған сарапшы-бағалаушылар бақылайды.
Ассессмент-орталықтың нәтижелері бойынша әрбір кандидатқа қысқаша есептер қалыптастырылады, олар кандидаттың жеке кабинетінде орналастырылатын болады деп түсіндірді Шымкент қаласы бойынша Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің департамент басшысы Шәкір Сұлтанхан.
Соңғы, төртінші кезең – сұхбат, онда кандидат таңдаған салалық бағытқа сәйкес жобаны презентациялау форматында өткізеді. Іріктеудің ашықтығын қамтамасыз ету үшін сұхбат кезеңінде қоғамдық бірлестіктердің, ҮЕҰ, БАҚ өкілдері, бизнес-қоғамдастықтар, салалық сарапшылар қатыса алады.
Әрбір кезеңнің нәтижелері комиссия шешім қабылдағаннан кейін бір жұмыс күні ішінде интернет-ресурстарда, кандидаттардың жеке кабинеттерінде, сондай-ақ жобаның сайтында орналастырылатын болады.

Как поступить в региональный резерв с 1 марта текущего года во всех регионах страны начнется отбор в региональный кадровый резерв. О формировании пула молодых управленцев проекта сообщили в Департаменте Агентства по делам государственной службы по городу Шымкент.
Как отметил руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы по городу Шымкент Шакир Султанхан, лица, зачисленные в региональный кадровый резерв, могут в течение 2 лет занять административные государственные должности корпуса «Б» в местных исполнительных органах города Шымкент 30 кандидатов, за исключением выборных должностей.
В отборе могут принимать участие граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 3 лет.

Отбор проводится по 7 основным отраслевым направлениям:
1) промышленность и промышленность;
2) Экономика и финансы;
3) Элеумная сфера;
4) Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура;
5) агропромышленный комплекс и земельные отношения;
6) оцифровка;
7) Экология.
Кандидаты для участия в отборе в региональный кадровый резерв с 1 по 31 марта onir.pkrezerv.gov.kz необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе, скачать необходимые документы и выбрать направление.
Список необходимых документов:
Список необходимых документов:
Копия удостоверения личности или паспорта гражданина РК;
копии документов об образовании и приложений к ним;
копия документа, подтверждающего трудовую деятельность;
послужной список кандидата в региональный резерв по приложению к форме порядка отбора, подтвержденной кадровой службой по последнему месту работы;
и цветная фотография.

Отбор будет состоять из 4 этапов:

 • Прием документов кандидатов;
 • Тестирование законодательства и оценка индивидуального подхода;
 • Оценка компетенций, проводимых уполномоченным органом
 • Структурированное интервью в комиссии.
  После регистрации в личном кабинете кандидат должен выбрать только один регион и одно отраслевое направление. В дальнейшем изменение отраслевого направления и региона не допускается. .
  Тестирование проходит в автономном формате. Сам тест состоит из двух блоков-знание законодательства и оценка личностных качеств.
  Тестирование на знание законодательства пройдет с 5 по 9 апреля. Только 50% претендентов, набравших наивысшие баллы, допускаются ко второму тестированию на оценку личных качеств.
  Третий этап отбора по оценке компетенций пройдет с 22 апреля по 7 июня в г. Астана на базе Академии государственного управления в офлайн формате.
  Этот этап включает в себя групповые и индивидуальные упражнения, направленные на выявление и оценку определенных компетенций (активность, управление деятельностью, анализ и решение проблем, лидерство, надежность) с помощью набора поведенческих показателей кандидатов. Поведение кандидатов контролируется сертифицированными экспертами-оценщиками.
  По результатам Ассессмент-центра на каждого кандидата будут сформированы краткие отчеты, которые будут размещены в личном кабинете кандидата, пояснил руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по городу Шымкент Шакир Султанхан.
  Последний, четвертый этап-собеседование, в котором кандидат проводит проект в формате презентации в соответствии с выбранным отраслевым направлением. Для обеспечения прозрачности отбора в период собеседования могут принять участие представители общественных объединений, НПО, СМИ, бизнес-сообщества, отраслевые эксперты.
  Результаты каждого этапа будут размещены на интернет-ресурсах, в личных кабинетах кандидатов, а также на сайте проекта в течение одного рабочего дня после принятия решения комиссией.

About The Author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *